Vastuullinen kesäduuni 2022

Henkilöstöpalvelu Kreat välittää myös kesätyösetelipaikkoja!

Kaikki yhteistyöyrityksemme noudattavat VASTUULLISEN KESÄTYÖN periaatteita:

1. Hyvä hakijakokemus! 

Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Myös hakijoille, joita ei valita tehtävään, ilmoitetaan asiasta asianmukaisesti.

2. Mielekäs työ!

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä. Kesätyöntekijälle ei laiteta tulosvastuuta, vaan nyt ollaan oppimassa. Toki onnistumisista aina palkitaan!

 3. Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö, kouluttaja. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta. 

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. 

5. Kohtuullinen palkka

Kesäsetelillä työskentelevälle maksetaan vähintään kesätyösetelin mukainen palkka. Yrityksillä voi olla kuitenkin omia päivä- ja kuukausibonuksia, joilla kesätyöntekijä voi nostaa ansioitaan huomattavasti!

6. Kirjallinen työsopimus ja työtodistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus loppupalautteen kera.